Corona tips

 
Hoe informeert u mensen met laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden over corona? Hierbij wat tips:
  • Korte film waarin de informatie van het RIVM in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands, en aantal andere talen (Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya), wordt uitgelegd.
  • Voorbeeldteksten in vele verschillende talen
  • Posters in verschillende talen waarin staat welke hygiënische maatregelen mensen zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals de handen wassen. U kunt de poster zelf printen en ophangen. Er zijn ook een mobielvriendelijke versie en vertalingen beschikbaar.
  • Voorlichtingsmateriaal GGD-GHOR Nederland geschikt voor asielzoekers, statushouders, laaggeletterden.

Tolk gewenst? Het Achterstandsfonds Limburg vergoedt bellen thuis met een anderstalige patiënt met behulp van een tolkHet Achterstandsfonds Limburg kan zich voorstellen dat er, in tijden van het coronavirus, gesprekken gewenst zijn met anderstaligen die thuis verblijven, waarbij een tolk gewenst is.  

Via de tolkendienst van TVcN is het nu ook mogelijk een anderstalige patiënt die thuis verblijft te (video)bellen met behulp van een tolk. Het achterstandsfonds Limburg vergoedt deze dienst tijdens de Coronacrisis voor alle huisartsen in Limburg. Hierbij kan de huisarts, de cliënt en de tolk op een andere locatie aanwezig zijn en toch met elkaar communiceren!

Het aanvragen van een call is snel en eenvoudig geregeld en kan plaatsvinden op twee manieren:

1. Conference call
Let op: wilt u voor vergoeding in aanmerking komen toets dan het klantnummer voor Limburg in. De kosten worden dan automatisch met het Achterstandsfonds verrekend.

1.  Bel 088 255 52 22
2. Toets het klantnummer in: voor Limburg is dit code 556087
3.  Er wordt gevraagd naar de gewenste taal
3.  De verbinding met de cliënt wordt gemaakt
4.  Een instructiebandje wordt gestart
5.  De verbinding met de tolk wordt gemaakt
Bij een schaarse taal raadt TVcN aan de conference call met tolk vooraf te reserveren. Ook dit kan via 088 255 52 22 of online via deze link.

2. Video call
Let op: wilt u voor vergoeding in aanmerking komen toets dan het klantnummer voor Limburg in. De kosten worden dan automatisch met het Achterstandsfonds verrekend.

Heeft u eigen technologie voor video bellen dan werkt een videotolk inschakelen als volgt:

1.Vraag telefonisch via 0882555222 een videodienst aan. U wordt gevraagd naar het klantnummer: voor Limburg is dit code 556087De specialist van TVcN verwerkt dit in het planningssysteem.
2. De specialist gaat handmatig op zoek naar een tolk die de dienst zou kunnen uitvoeren. De specialist overlegt met de tolk of we zijn/haar gegevens met je mogen delen (AVG).
3. De specialist adviseert u en tolk om de eerste keer onderling een test op te zetten om te kijken of het goed werkt.
4. U deelt voorafgaand aan de  afspraak een link met  de specialist waarmee de tolk aan het gesprek kan deelnemen
5. De tolk kan op het moment van de  afspraak de link openen en het gesprek begeleiden
6. De tolk houdt zelf met een timer de duur van het gesprek bij en geeft deze achteraf door
7. TVcN belt u op om de doorgegeven duur te controleren en de dienst te evalueren
8. Als de duur akkoord wordt bevonden wordt deze in de  afspraak geregistreerd

Daarnaast blijft natuurlijk ook de vergoeding voor de reguliere tolkentelefoon gewoon bestaan.