Aanvraagprocedure

 
In dit dossier vindt u onder meer het reglement waaraan een aanvraag dient te voldoen om kans te maken op subsidiegelden vanuit het Achterstandsfonds.

Reglement ASF Limburg en aanvraag- en evaluatieformulieren
Reglement
Aanvraagformulier project
Evaluatieformulier

Achterstandsgebieden in Limburg
Door de herijking van de stedelijke achterstandsgebieden (vanaf 2018) zijn de volgende postcodegebieden als achterstandsgebied vastgesteld : zie postcodelijst

Vragen?
Indien u vragen heeft over het project of nieuwe ideeën voor besteding van de achterstandsgelden kunt u contact opnemen met:
Marije Brüll: m.brull@lhv.nl