Wagro Limburg

 
 
De Wagro Limburg bestaat sinds 2013. Steeds meer verenigen niet-gevestigde huisartsen zich binnen deze groep. Een belangrijke ontwikkeling die eraan bijdraagt dat waarnemers en hidha’s op lokaal (en regionaal) niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. Bovendien vindt de Wagro Limburg het belangrijk dat deze groep zich thuis voelt binnen de LHV én dat zij gehoord wordt.

WAGRO Limburg...

  • Is hét aanspreekpunt en behartigt de belangen voor de niet-gevestigde huisartsen in Limburg; De wagro is een actieve gesprekspartner voor huisartsen, huisartsenposten, LHV-Huisartsenkring, LHV-Regiobureau en LHV-Wadi.
  • Is dienstverlenend; de wagro verzorgt geaccrediteerde nascholingen, netwerkborrels, FTO-groepen/toetsgroepen en heeft een vraagbaakfunctie.
  • Verbindt onderling; de wagro organiseert bijeenkomsten, al dan niet in kader van bijscholing en verbindt via HAweb en social media.

Wagro- café
Ook in 2017 organiseert de wagro tweemaal een Wagro-café met interessante, geaccrediteerde nascholing voor waarnemers, hidha’s en derdejaars-aios. Daarbij is natuurlijk ruimte bij te praten met collega's, onder het genot van een hapje en drankje.

LHV-Huisartsenkring Limburg
Samen met de huisartsenkring wil de wagro activiteiten organiseren waarbij de gevestigde en niet-gevestigde huisartsen de kans krijgen met elkaar gedachten uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens zal de wagro de ledenvergaderingen van de Huisartsenkring Limburg bijwonen en daarbij de stem van de waarnemers en hidha’s te vertegenwoordigen.

HAweb platform / social media
De wagro probeert via social media en met name via ons elektronisch platform HAweb zoveel mogelijk contact te onderhouden met de achterban door middel van het plaatsen van educatieve en informatieve stukken. Tevens is er de mogelijkheid vragen te stellen op het platform. Belangrijke zaken uit de waarnemers discussie-app worden hier ook besproken.
Waarnemers en hidha’s kunnen ons ook bereiken via onze email-adres wagrolimburg@gmail.com.

Samenstelling Wagro

Voorzitter: Gaston Peek
Vice-voorzitter: Simone Jaarsma
Secretaris: Hanneke Goossens
Algemene commissieleden: Manon Verschuren, Laura Navarro, Eric Duinkerke, Kevin Göritz en Kirstin Ponse

Werkgroepen
WAGRO-café en nascholing: Laura Navarro, Manon Verschuren, Kirstin Ponse

Zorggroepen
HOZL: Laura Navarro en Gaston Peek
Meditta: Manon Verschuren en Kevin Göritz
Zio: Eric Duinkerke en Kirstin Ponse

Kringledenraad
Simone Jaarsma, Gaston Peek, Eric Duinkerke

WADI
Hanneke Goossens

PR
Hanneke Goossens, Kirstin Ponse, Manon Verschuren en Kevin Göritz

Activiteiten
Eric Duinkerke en Manon Verschuren

Jaarplan 2017
Het plan voor het komende jaar berust op de 3 pijlers: Binden – Beïnvloeden - Bieden.
T
evens willen we meer zichtbaar zijn voor onze leden; er zal meer aandacht zijn voor PR en social media.
Bij voldoende animo willen netwerkborrels gaan organiseren.

Bent u geïnteresseerd in het jaarplan 2017 van Wagro Limburg? Download hier.

Jaarverslag 2016
Bent u geïnteresseerd in het jaarverslag 2016 van Wagro Limburg? Download hier.

Contact
Lid worden van ons discussieplatform? Meld u aan via HAweb - Wagro Limburg.
Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar wagrolimburg@gmail.com