Wagro Limburg

 
De wagro Limburg bestaat sinds 2013. Steeds meer verenigen niet-gevestigde huisartsen zich binnen deze groep. Een belangrijke ontwikkeling die eraan bijdraagt dat waarnemers en hidha’s op lokaal (en regionaal) niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. Bovendien vindt de wagro Limburg het belangrijk dat deze groep zich thuis voelt binnen de LHV én dat zij gehoord wordt.

Wagro Limburg

 • Is hét aanspreekpunt en behartigt de belangen voor de niet-gevestigde huisartsen in Limburg.
 • Is een actieve gesprekspartner voor huisartsen, huisartsenposten, LHV-Huisartsenkring, LHV-Regiobureau en LHV-Wadi.
 • Is dienstverlenend; de wagro verzorgt geaccrediteerde nascholingen, netwerkborrels, FTO-groepen/toetsgroepen en heeft een vraagbaakfunctie.
 • Verbindt onderling; de wagro organiseert bijeenkomsten, al dan niet in kader van bijscholing en verbindt via HAweb en social media.

Het Wagro- café
Ook in 2020 organiseert de wagro een starters-café met interessante, geaccrediteerde nascholing voor waarnemers, hidha’s en derdejaars-aios. Daarbij is natuurlijk ruimte bij te praten met collega's, onder het genot van een hapje en drankje. 

HAweb platform / social media
De wagro probeert via HAweb zoveel mogelijk contact te onderhouden met de achterban door middel van het plaatsen van educatieve en informatieve stukken. Tevens is er de mogelijkheid vragen te stellen op het platform. Belangrijke zaken uit de waarnemers discussie-app worden hier ook besproken.

Waarnemers en hidha’s kunnen ons ook bereiken via onze emailadres wagrolimburg@gmail.com.

Samenwerking met LHV-Huisartsenkring Limburg
De Huisartsenkring Limburg en de wagro zijn nauw verbonden. Vanuit de wagro zijn Eric Duinkerke en Denise Tillie betrokken als bestuurslid van de kring. Hiermee zijn de lijnen kort en wordt ook de stem van de waarnemer meegenomen bij overwegingen en besluiten. Samen met de huisartsenkring wil de wagro activiteiten organiseren waarbij de gevestigde en niet-gevestigde huisartsen de kans krijgen met elkaar gedachten uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. 

Samenstelling wagro
Voorzitter: Kirstin Ponse
Secretaris: Hanneke Goossens
Algemene commissieleden: Eric Duinkerke, Kevin Göritz, Lotte van Kleef, Denise Tillie, Renee Langen. 

Werkgroepen

 • Wagro-café en nascholing (Lotte van Kleef, Kirstin Ponse)
 • WADI (Hanneke Goossens)
 • PR (Hanneke Goossens, Kevin Göritz, Denise Tillie)
 • LOVAH (Renee Langen)

Zorggroepen

 • HOZL (Kevin Goritz, Denise Tillie)
 • Meditta (Kevin Göritz, Renee Langen)
 • Zio (Eric Duinkerke, Lotte van Kleef, Kirstin Ponse)
 • Cohesie (Renee Langen)

Jaarplan 2020
Het jaarplan 2020 volgt later.

Contact
Lid worden van ons discussieplatform? Meld u aan via HAweb - Wagro Limburg.
Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar wagrolimburg@gmail.com