Mentorschap Zuidoost-Brabant

 
Waarom meedoen aan mentorschap? U wilt een minder ervaren collega graag helpen zich verder te ontwikkelen en meer een eigen weg te vinden in ‘het huisarts zijn’. U werkt aan uw eigen professionele ontwikkeling. Een mentee maakt u bewust van eigen handelen en gedrag en hierdoor blijft u leren en krijgt u soms een nieuwe kijk op zaken. Een mentor heeft veel zaken al een keer meegemaakt/heeft meer ervaring en is daarom in staat om de uitdagingen in het vak te begrijpen en de mentee hierin op een professionele manier te begeleiden. U bouwt tijdens de training nieuwe professionele relaties op en breidt uw bestaande netwerk verder uit.

Hoe werkt het mentorprogramma in de praktijk? Wat is een mentor?
Een mentor is een meer ervaren huisarts die door een professionele relatie met zijn/haar mentee begeleiding, kennis, inzicht, perspectieven en gelegenheden biedt voor het stimuleren en behoud van professionele ontwikkeling van de mentee.

Wat houdt mentorschap ‘voor huisartsen door huisartsen’ in?
Het mentorschap gaat uit van het principe voor huisartsen door huisartsen. Het gaat uit van uw enthousiasme om als meer ervaren huisarts vrijwillig een tijd (maximaal 9 maanden, frequentie maximaal 1 keer per 6 weken) ‘op te lopen’ met een jongere collega. Dit betekent dat u als mentor geen vacatievergoeding ontvangt. Leden van de huisartsenkring Zuidoost Braant kunnen zich opgeven als mentor of mentee. De huisartsenkring betaalt de procesfacilitator, uw deelname aan een korte training inclusief uw reiskosten en alle overige randvoorwaarden die nodig zijn voor het mentorschap. U krijgt voor de training in totaal drie accreditatiepunten. De mentees betalen een tegemoetkoming in de deelnemerskosten. Tijdens het mentorschap komt de mentee bij u langs; hierdoor heeft u geen reistijd voor de mentorschapsbijeenkomsten.

Hoe lang duurt de mentorschapsrelatie?
De mentorschapsrelatie heeft een duidelijk begin en eind. De relatie begint zodra de mentee de leerdoelen in een kort mentorschapsplan (één A4) heeft uitgewerkt en u beiden de intentieverklaring ondertekend heeft. De frequentie van bijeenkomsten spreekt u onderling af, deze hangt ook af van de leerdoelen. Eenmaal per 6-8 weken anderhalf uur kan een mooi uitgangspunt zijn. De mentorschapsrelatie heeft de duur van maximaal 9 maanden. Het traject start in februari 2021.

Wat is nodig om een mentor te zijn?
Uw belangrijkste rol is het zijn van een mentor: u onderhoudt een professionele relatie die uit gaat van onderling vertrouwen waarin u als ervaren en enthousiast persoon uw kennis en ervaring deelt met een minder ervaren collega (mentee). U helpt de mentee bij de ontwikkeling van kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke en professionele groei.

Een mentor:

 • Zorgt voor een veilige, vertrouwelijke, open sfeer en oordeelt niet. 
 • Is een goede luisteraar, stelt vragen en houdt de discussie op gang.
 • Geeft de mentee positieve ondersteuning en moedigt onafhankelijkheid aan.
 • Fungeert als rolmodel: deelt open en eerlijk uit eigen ervaring zijn geleerde lessen.
 • Zorgt dat hij ongestoord tijd kan doorbrengen met de mentee.
 • Blijft toegankelijk, toegewijd en betrokken zolang het mentorschap duurt.
 • Heeft minimaal vijf jaar (recente) ervaring als huisarts.*

* Wanneer u inmiddels gestopt bent met werken als huisarts, dan kunt u deelnemen, als dit max. twee jaar geleden is.

Iedere mentorschapsrelatie is uniek. De relatie heeft als basis wederzijds respect, openheid en eerlijkheid, zowel de mentor als mentee kan zichzelf zijn. De kwaliteit van zo’n relatie is cruciaal voor de uitkomsten. Er is sprake van wederzijds vertrouwen en de mentor en mentee nemen tijd voor reflectie. De mentor luistert actief en daagt de mentee uit in onafhankelijk denken, hij/zij lost geen problemen van de mentee op.

Deelname aan een korte mentortraining (duur 3 uur)
Tijdens een korte training maken de mentoren en de procesfacilitator kennis met elkaar. Vervolgens wordt er stilgestaan bij de vaardigheden die een mentor kan inzetten om samen met de mentee een werkzame relatie op te bouwen. Door het uitwisselen van onderlinge ervaringen, te onderzoeken wat voor type mentor u bent en kort te oefenen met enkele vaardigheden, krijgt u handreikingen om als mentor aan de slag te gaan. De training is praktisch en sluit aan bij de vaardigheden die u als huisarts al in huis hebt.

Na deze training bent u zich meer bewust hoe u een succesvol traject met uw mentee kunt doorlopen en welke ondersteuning u bij elkaar en van de procesfacilitator kan krijgen. Majorie van der Cingel, psycholoog en docent aan de Huisartsopleiding Utrecht, begeleidt het traject en verzorgt ook de training. Voor de training ontvangt u drie accreditatiepunten.

Wat mag u van een mentee verwachten?
De mentee:

 • Wil leren en zich ontwikkelen en stelt zich open voor feedback.
 • Is open over zijn/haar doelen, verwachtingen, uitdagingen en zorgen.
 • Komt voorbereid naar sessies met te bespreken onderwerpen.
 • Luistert actief en stelt vragen.
 • Heeft respect voor de tijd van de mentor.
 • Houdt de mentor op de hoogte van zijn/haar ontwikkeling.
 • Geeft feedback over wat wel en niet werkt in de mentorschapsrelatie

Wat doet de procesfacilitator?
Omdat de waan van de dag een grote afleider kan zijn voor het mentorschap begeleidt een ervaren procesfacilitator de mentoren en mentees. Zij verzorgt allereerst de basistraining voor de mentoren. De procesfacilitator legt de binnengekomen aanmeldformulieren van mentoren en mentees naast elkaar en zorgt voor een eerste ‘matching’. Vervolgens vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen mentor en mentee. Er vindt een vervolg plaats als beiden denken dat de mentor hem/haar goed kan begeleiden bij het behalen van de persoonlijke doelen. Vervolgens neemt de mentee het initiatief tot het opstellen van het mentorschapsplan. Als het concept plan klaar is kan de mentee dit eventueel nog kort door spreken met de procesfacilitator. De mentee en mentor ondertekenen de intentieverklaring en stellen het mentorschapsplan vast. Dit sturen ze aan de procesfacilitator. De mentoren en mentees ontmoeten elkaar twee tot drie keer. De procesfacilitator blijft hierbij op afstand. Beide partijen kunnen haar bellen/mailen voor vragen. Ongeveer vier maanden na de start van de bijeenkomsten zal de procesfacilitator  contact opnemen met de mentoren en mentees voor een korte tussenevaluatie. Vervolgens vinden er meestal nog drie tot vier gesprekken plaats en volgt de eindevaluatie.

De procesfacilitator:

 • Is een onafhankelijk meedenker, kijkt op afstand mee.
 • Is beschikbaar voor vragen.
 • Richt zich op het proces en biedt hierbij hulp en ondersteuning.
 • Is gedurende het mentorschap een aanspreekpunt voor beide huisartsen. 
 • Houdt de deelnemers bij de les.
 • Is alert op het doorlopen van de fasen van het mentorschapsplan.
 • Speelt als gewenst/nodig een coachende rol in de relatie tussen beide huisartsen.
 • Reikt technieken, checklists, tips en ondersteuning aan. 
 • Verzorgt een korte basistraining voor de mentoren.
 • Is een liaison tussen de kring/deelnemers mentorschap (v.w.b. het proces).

De procesfacilitator neemt niet deel aan de mentorschap sessies.

Bent u enthousiast over deelname aan de pilot mentorschap en wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie over het mentorschap en de bijbehorende begeleiding door de procesfacilitator, dan kunt u contact opnemen met Majorie van der Cingel via mentorschap@lhv.nl. Voor meer organisatorische vragen over het programma: Berdien van den Heuvel, senior beleidsmedewerker LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant, via b.vandenheuvel@lhv.nl