Kringbeleid

 
 
Huisartsenkring Limburg behartigt de belangen van de huisartsen in Limburg en maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Naast belangenbehartiging heeft de huisartsenkring tot taak het verstevigen van de positie van de huisartsenzorg in de regio, in het belang van de patiënten. Dit gebeurt door beleidsvorming en visieontwikkeling op het gebied van samenwerking, kwaliteit en organisatieontwikkeling en de vertegenwoordiging van huisartsen in diverse overlegsituaties in de regio.