Huisarts en Gemeente

 
 
Huisarts en Gemeente
Zoals u allen weet is er sinds 1 januari 2015 veel veranderd in de organisatie van de zorg. De gemeenten kregen taken op het gebied van zorg. Op initiatief van de Provincie Limburg is een werkgroep gevormd, bestaand uit vertegenwoordigers van de vier Regionale Huisartsenorganisaties, de Provincie en de LHV Kring Limburg, onder begeleiding van Robuust. Deze werkgroep houdt zich bezig met het in beeld brengen van de organisatie en samenwerking op het terrein van Jeugdzorg in Limburg. Per regio is een zogeheten flowchart ontwikkeld, waarin helder wordt wie met wie samenwerkt en waar bepaalde beslissingen worden genomen, wie wat uitvoert enzovoorts.

Voor de huisarts betekent het in elk geval dat meer mensen betrokken zullen zijn bij de zorg voor o.a. de jeugdige patiënt en dat er dus ook samenwerking, verwijzing en overdracht plaatsvindt. Samenwerken impliceert het delen van gegevens. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in een aantal wetten, maar staan de samenwerking in principe niet in de weg. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 

Alle informatie die te maken heeft met de samenwerking tussen huisarts en gemeente heeft de LHV voor u verzameld in de werkmap Huisarts en Gemeente.