OPEN Eerstelijn

 
OPEN Eerstelijn
OPEN ondersteunt huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners zodat per 1 juli 2020 patiënten kunnen beschikken over hun medische gegevens. Het programma gaat ervoor zorgen dat iedereen in Nederland die dat wil veilig en gratis inzage kan hebben in zijn of haar medische gegevens bij eerstelijns zorgverleners, te beginnen met de gegevens bij de huisarts. Met als uiteindelijk doel patiënten meer regie te geven over de eigen gezondheid.

Onder het credo ‘Maatwerk met voldoende schaalgrootte’ kiest OPEN ervoor om de uitrol van het programma vooral in de regio’s te laten plaatsvinden. Huisartsen wordt gevraagd om met elkaar samen te werken in een zogenaamde regionale coalitie. 
 
Regionale coalities voeren een belangrijk deel van de activiteiten van OPEN uit. Deze regionale coalities zijn de opdrachtnemers die voor de uitvoering van het OPEN-programma in hun regio zorgdragen. OPEN vindt het belangrijk dat huisartsenorganisaties een regierol hebben in deze regionale coalities, waaronder de rol van penvoerder bij het aanvragen en beheren van de subsidie van het ministerie van VWS. Een regionale coalitie heeft een schaalgrootte van minimaal 100.000 patiënten.

Voor meer informatie over OPEN verwijzen wij u graag naar de website

Voor de regio Limburg geldt dat de RHO's en de huisartsenkring zich oriënteren op OPEN en het vormen van coalities. Wij houden u op de hoogte.