Praktische informatie, ondersteuningsaanbod en voorlichtingsmateriaal

 

Tolkentelefoon
Alle huisartsen in Limburg kunnen, ongeacht of de patiënt woonachtig is in de zgn. achterstandsgebieden, gebruik maken van de vergoeding van de tolkentelefoon. Uitleg over de vergoedingen en de werkwijze vindt u hier: Vergoeding Tolkentelefoon

Gesprekskaarten en ondersteuning zelfmanagement voor praktijken
De gesprekskaarten voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen ingezet worden tijdens het consult. Bijvoorbeeld wanneer patiënten het lastig vinden om aan te geven waar ze op dat moment mee zitten, of om onderwerpen als voeding, beweging en stress bespreekbaar te maken. Klik hier voor de link om de gesprekskaart te downloaden en te lezen hoe je de gesprekskaart gebruikt. Daarnaast vind u via deze link de "Handreiking zelfmanagementondersteuning" voor gezondheidscentra en huisartsenpraktijken die mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden willen ondersteunen bij zelfmanagement.  

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen. De Toolkit Laaggeletterdheid biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.

https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/laaggeletterdheid

Een overzicht van de gevolgen van laaggeletterden en opbrengsten van investeringen voor de samenleving en individu leest u hier: Feiten en cijfers laaggeletterdheid van Stichting Lezen en schrijven en Maastricht University

Voorlichtingsmap
Begrijp je lichaam
Een praktische voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijke lichaam en veelvoorkomende klachten voor laaggeletterde patiënten

 

Rapport GGD
Op zoek naar de Limburg- factor
Rapport van de GGD Z-Limburg, in opdracht van de Provincie Limburg. September 2015.
Wat is er bekend over de gezondheidsachterstand Limburg t.o.v. de rest van Nederland, welke kennis ontbreekt nog en hoe komen we tot een trendbreuk?

Beweegpas Venlo; een handreiking voor implementatie
Een praktische handreiking voor wie met de beweegpas aan de slag wil gaan in zijn/haar gemeente of wijk.

Landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan ongedocumenteerden
Naar website

Brochure over koolhydraatbeperkt dieet voor laaggeletterden en anderstaligen
Gratis downloaden of tegen geringe vergoeding bestellen voor laaggeletterden en anderstaligen