Achterstandsfonds Limburg

 
 
Achterstandsfonds Limburg
In 1996 is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beleid ontwikkeld om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandsgebieden in gevaar zou komen. Naast een toeslag op het inschrijftarief wordt door verzekeraars een bedrag afgedragen ten behoeve van lokale achterstandsfondsen.

Achterstandsgebieden herzien
Elke vier jaar wordt de indeling in achterstandsgebieden herzien. De meest recente herziening was in 2013. Roermond, Venlo, Heerlen en Maastricht zijn als achterstandswijken gedefinieerd.

De LHV-Huisartsenkring Limburg is beheerder van de achterstandsgelden voor deze regio. De gelden zijn primair bedoeld om de werkdruk te verminderen voor huisartsen en medewerkers in achterstandsgebieden. Deze middelen kunnen ingezet worden voor functionele - en organisatorische ondersteuning van huisartsen, gezondheidsverbetering en beïnvloeding van specifieke groepen patiënten, deskundigheidsbevordering van zowel huisartsen, praktijkondersteuners als assistentes.