Achterstandsfonds Limburg

 
Achterstandsfonds Limburg
Om huisartsen in achterstandswijken te ondersteunen en het werk in deze wijken voor (jonge) huisartsen aantrekkelijker te maken, hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland beleid ontwikkeld. Sinds 1996 is er een extra vergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden van kracht. Die vergoeding is tweeledig. Enerzijds krijgen huisartsen een toeslag op het abonnementstarief voor iedere verzekerde die woonachtig is in een erkend achterstandsgebied. Anderzijds wordt een bedrag per verzekerde per jaar gestort in een lokaal achterstandsfonds.

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de organisatiestructuur en een nieuwe – eenvoudigere en toegankelijkere – werkwijze. Hierover informeren wij graag deze folder en via de nieuwe website www.asflimburg.nl.

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram asflimburg_folder.pdf488.83 KB