Achterstandsfonds Limburg

 
Achterstandsfonds Limburg
In 1996 is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beleid ontwikkeld om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandsgebieden in gevaar zou komen. Naast een toeslag op het inschrijftarief wordt door verzekeraars een bedrag afgedragen ten behoeve van lokale achterstandsfondsen.

In achterstandsgebieden kampen bewoners vaker dan gemiddeld in Nederland met een sociaal economische achterstand, lage zelfredzaamheid, beperkte sociale cohesie en hoge zorgvraag. Uit onderzoek (NIVEL, 2003)  blijkt dat in deze gebieden sprake is van complexere zorgproblemen, vaak met een sociaal karakter. Agressie en oneigenlijke hulpvraag komen vaker voor, er is sprake van taal en cultuurverschillen bij allochtone patiëntgroepen en daarnaast is in achterstandswijken sprake van een snelle verhuisgeneigdheid en daardoor snelle doorstroming van de huisartspraktijken. De context waarin huisartsen in achterstandsgebieden werken is door deze aspecten complex en maakt de werkdruk extra hoog. Al deze factoren maken het voor veel huisartsen minder aantrekkelijk om in een achterstandswijk te werken, waardoor de continuïteit van huisartsenzorg in achterstandsgebieden onder druk staat.

Om de huisartsenzorg in achterstandsgebieden te versterken en randvoorwaarden te bieden, hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maatregelen getroffen en beleid ontwikkeld. Sinds 1996 is er een extra vergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden van kracht. 
De doelstellingen van dit beleid zijn:

  1. behoud van de beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden
  2. opheffen van de discrepantie tussen werklast en inkomen
  3. behoud van het plezier in het werk van huisartsen in achterstandsgebieden.

Huisartsen met patiënten woonachtig in de zgn. achterstandsgebieden (zie postcodelijst) kunnen een aanvraag indienen bij het Achterstandsfonds voor praktijkbudget of projectidee. Informatie over toetsingscriteria, bestedingsdoelen, aanvraagprocedure etc. is te vinden via het linkermenu op deze pagina.