Dossiers

 
Huisarts en Gemeente

Huisarts en Gemeente

Zoals u allen weet is er sinds 1 januari 2015 veel veranderd in de organisatie van de zorg. De gemeenten kregen taken op het gebied van zorg. Op initiatief van de Provincie Limburg is een werkgroep gevormd, bestaand uit vertegenwoordigers van de vier Regionale Huisartsenorganisaties, de Provincie en de LHV Kring Limburg, onder begeleiding van Robuust. Deze werkgroep houdt zich bezig met het in beeld brengen van de organisatie en samenwerking op het terrein van Jeugdzorg in Limburg. Per regio is een zogeheten flowchart ontwikkeld, waarin helder wordt wie met wie samenwerkt en waar bepaalde beslissingen worden genomen, wie wat uitvoert enzovoorts.
Kwaliteit en nascholing

Kwaliteit en nascholing

Ons beleid voor een kwalitatief sterke huisartsenzorg richt zich op een aantal belangrijke thema's. Daarnaast bieden we u interessante informatie en handreikingen.
Medicijnveiligheid en LSP

Medicijnveiligheid en LSP

De Huisartsenkring Limburg is een van de trekkers in het regionale initiatief om het Landelijk Schakelpunt in Limburg werkbaar te maken. Samen met de Regionale Huisartsenorganisaties, de HAP’s en het Departement Limburg van de KNMG wordt een activerend beleid gevoerd om de aansluitingen, de opt-ins en het gebruik van LSP te stimuleren.
Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP)

Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP)

Huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. In Limburg is een HuisArtsen Rampen OPvangplan (Harop) opgesteld. Het Harop borgt de continuïteit van de huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij (flits)rampen al bij een infectieziekte-uitbraak.
Achterstandsfonds Limburg

Achterstandsfonds Limburg

In 1996 is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beleid ontwikkeld om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandsgebieden in gevaar zou komen. Naast een toeslag op het inschrijftarief wordt door verzekeraars een bedrag afgedragen ten behoeve van lokale achterstandsfondsen.
SCEN

SCEN

SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De SCEN-artsen geven informatie over euthanasie, bijvoorbeeld over juridische, ethische of communicatieve aspecten of over de medische-technische uitvoering van de euthanasie. Huisartsen, verpleeghuisartsen en medisch specialisten kunnen bij de (dienstdoende) SCEN-arts terecht voor het aanvragen van de wettelijk verplichte consultatie door een afhankelijke en deskundige collega.
Kennisdossier Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk

Kennisdossier Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk

Vilans heeft het ‘Kennisdossier integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk’ uitgebracht. Vilans is het landelijke expertisecentrum dat (zorg)organisaties en professionals helpt om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren.

Presentaties LSP Bijeenkomst 22 juni beschikbaar

Op 22 juni jongstleden hebben 130 huisartsen, apothekers en hun assistenten deelgenomen aan een inspirerende bijeenkomst over werken met LSP.