Dossiers

 
OPEN Eerstelijn

OPEN Eerstelijn

OPEN ondersteunt huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners zodat per 1 juli 2020 patiënten kunnen beschikken over hun medische gegevens. Het programma gaat ervoor zorgen dat iedereen in Nederland die dat wil veilig en gratis inzage kan hebben in zijn of haar medische gegevens bij eerstelijns zorgverleners, te beginnen met de gegevens bij de huisarts. Met als uiteindelijk doel patiënten meer regie te geven over de eigen gezondheid.
Achterstandsfonds Limburg

Achterstandsfonds Limburg

Om huisartsen in achterstandswijken te ondersteunen en het werk in deze wijken voor (jonge) huisartsen aantrekkelijker te maken, hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland beleid ontwikkeld. Sinds 1996 is er een extra vergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden van kracht. Die vergoeding is tweeledig. Enerzijds krijgen huisartsen een toeslag op het abonnementstarief voor iedere verzekerde die woonachtig is in een erkend achterstandsgebied. Anderzijds wordt een bedrag per verzekerde per jaar gestort in een lokaal achterstandsfonds.
CONTRACTERING

CONTRACTERING

Hoe kan het jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler verlopen? Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties en zorgverzekeraars hebben daarover 11 afspraken gemaakt in het kader van Het Roer Gaat Om. Onderling vertrouwen, zo min mogelijk administratieve lasten en gelijkwaardigheid vormen de uitgangspunten voor deze afspraken.
SCEN

SCEN

SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De SCEN-artsen geven informatie over euthanasie, bijvoorbeeld over juridische, ethische of communicatieve aspecten of over de medische-technische uitvoering van de euthanasie. Huisartsen, verpleeghuisartsen en medisch specialisten kunnen bij de (dienstdoende) SCEN-arts terecht voor het aanvragen van de wettelijk verplichte consultatie door een afhankelijke en deskundige collega.