Bestuur

 
 
 Samenstelling
Naam Functie en portefeuille E-mailadres
Dhr. M. W. van Oord Voorzitter, Strategisch beleid
M.van.Oord@lhv.nl
Dhr. L.O.V. de Wolf Bestuurslid en afgevaardigde Westelijke Mijnstreek, Kwaliteit & LSP-Optin
louisdewolf@meditta.nl
Dhr. M. Buursink Penningmeester en afgevaardigde Oostelijk Zuid-Limburg, ASF Limburg
mbuursink@ezorg.nl
Dhr. J. Takken Bestuurslid en afgevaardigde Midden-Limburg, Wagro Limburg
huisarts.takken@ezorg.nl
Dhr. Ch. Wijnands Algemeen bestuurslid en afgevaardigde Maastricht en Heuvelland

dr.wijnands@planet.nl

 

 

 

Er is een vacature voor afvaardiging vanuit Noord-Limburg !
Iets voor u ? Inlichtingen hierover bij een van de kringbestuursleden.