Kring & Bestuur

 
 
De LHV-Huisartsenkring Limburg vertegenwoordigt de LHV in de regio. De kring verbindt de individuele huisarts met collectieve belangenbehartiging. Het Kringbestuur is verantwoordelijk voor die connectie.

Het bestuur van de LHV-Huisartsenkring Limburg stààt voor de belangen van de Limburgse huisartsen bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg, contractering, samenwerking met andere professionals en regionale huisartsenorganisaties.

De LHV-Huisartsenkring zoekt het contact met de leden, luistert en biedt ook ruimte voor constructief tegengeluid. De Kring wil niet alleen belangenbehartiger zijn, maar ook inhoud geven aan het verenigingskarakter. Ons doel is verbinden, informeren, opinie peilen en vertegenwoordigen. Dat laatste zowel regionaal, alsook het Limburgse geluid in Utrecht en Den Haag laten klinken. Natuurlijk informeren onze leden over de effecten van hun inbreng. De HAweb groep LHV-Huisartsenkring Limburg vervult een belangrijke functie in de communicatie.

De kring is ook het eerste aanspreekpunt voor leden die specifieke vragen of behoefte aan ondersteuning hebben. Het Kringbureau vervult hierin een belangrijke functie en ondersteunt het bestuur bij het realiseren van hun doelstellingen.


Samenstelling Bestuur

Dhr. M. W. van Oord
Voorzitter

Dhr. J. Takken
Algemeen bestuurslid

Mevr. T.J.H. Sledsens
Algemeen bestuurslid

Dhr. S.E. Duinkerke
Algemeen bestuurslid

Neem contact op met Huisartsenkring Limburg via de HAweb groep, per email (huisartsenkringlimburg@lhv.nl) of telefonisch: 0475 470200