Bestuur

 
De LHV-Huisartsenkring Limburg vertegenwoordigt de LHV in de regio. De kring verbindt de individuele huisarts met collectieve belangenbehartiging. Het Kringbestuur is verantwoordelijk voor die connectie.

Het bestuur van de LHV-Huisartsenkring Limburg stààt voor de belangen van de Limburgse huisartsen bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg, contractering, samenwerking met andere professionals en regionale huisartsenorganisaties.

De LHV-Huisartsenkring zoekt het contact met de leden, luistert en biedt ruimte voor constructief tegengeluid. De Kring wil niet alleen belangenbehartiger zijn, maar ook inhoud geven aan het verenigingskarakter. Ons doel is verbinden, informeren, opinie peilen en vertegenwoordigen. Dat laatste zowel regionaal, alsook het Limburgse geluid in Utrecht en Den Haag laten klinken. Natuurlijk informeren onze leden over de effecten van hun inbreng. De HAweb groep LHV-Huisartsenkring Limburg vervult een belangrijke functie in de communicatie.

De kring is ook het eerste aanspreekpunt voor leden die specifieke vragen of behoefte aan ondersteuning hebben. Het Kringbureau vervult hierin een belangrijke functie en ondersteunt het bestuur bij het realiseren van hun doelstellingen.

Dit kunnen we niet zonder onze leden. Dus heeft u vragen, opmerkingen, loopt u ergens tegenaan, wilt u een signaal of goed voorbeeld delen? Laat het ons weten! Samen staan we sterk...

Jaarverslag
Jaarverslag 2020


Samenstelling Bestuur

Marijn van Oord
Voorzitter
m.van.oord@lhv.nl

 

Eric Duinkerke
Algemeen bestuurslid
ericduinkerke@hotmail.com

Denise Tillie
Algemeen bestuurslid
tillie_waarnemingen@hotmail.com

 

 

Jolanda Verstraten
Algemeen bestuurslid
jolandaverstraten@hotmail.com