Vereenvoudiging administratieve procedure vergoeding Tolkentelefoon

 
 
Zoals bekend vergoedt het Achterstandsfonds (ASF) Limburg de tolkentelefoon aan alle Limburgse huisartsen, ongeacht of de praktijk zich in een achterstandswijk bevindt. De oude administratieve procedure was omslachtig: u moest eerst zelf de nota betalen en deze vervolgens indienen bij het ASF Limburg. Per direct is de procedure aangepast en eenvoudiger gemaakt! U hoeft geen nota meer voor te schieten indien u via een speciale aanmeldcode 556087 de tolkendienst voortaan aanvraagt. De betaling van deze nota ‘s wordt voortaan rechtstreeks tussen de tolkendienst en het ASF Limburg afgehandeld.

Wat valt er onder de regeling?
- Kosten van ad hoc telefonische tolkendiensten worden vergoed.
U hebt in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon dus reserveren is niet nodig.
- Ook de ad hoc tolkendienst op de Huisartsenpost wordt vergoed.
- Gereserveerde tolkdiensten en schriftelijke vertaaldiensten vallen dus buiten de afspraak.
- Alleen kosten van professionele tolkendiensten van TVcN worden op deze manier vergoed. 

Dit betekent dat voor de tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen u zelf de rekening ontvangt. 

Aanvraaginstructie
U belt met TVcN 088 – 2 555 222 
Geef altijd aan dat u via de speciale regeling wilt afnemen onder Klantcode 556087.
Vervolgens geeft u op verzoek van de medewerker de volgende informatie door:
Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
Postcode + huisnummer praktijkadres

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van de klantcode, ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.