Transities in de zorg; Jeugdzorg

 
 
Zoals u allen weet, verandert er met ingang van het nieuwe jaar veel in de organisatie van de zorg. De gemeenten krijgen taken op het gebied van zorg. Op initiatief van de Provincie Limburg is een werkgroep gevormd, bestaand uit vertegenwoordigers van de vier Regionale Huisartsenorganisaties, de provincie en de LHV Kring Limburg, onder begeleiding van Robuust. Deze werkgroep houdt zich bezig met het in beeld brengen van de toekomstige organisatie en samenwerking op het terrein van Jeugdzorg in Limburg. Per regio wordt een zogeheten flowchart ontwikkeld, waarin helder wordt wie met wie samenwerkt en waar bepaalde beslissingen worden genomen, wie wat uitvoert enzovoorts.

Voor de huisarts betekent het in elk geval dat meer mensen betrokken zullen zijn bij de zorg voor de jeugdige patiënt en dat er dus ook samenwerking, verwijzing en overdracht plaatsvindt. Samenwerken impliceert het delen van gegevens. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in een aantal wetten, maar staan de samenwerking in principe niet in de weg. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 
Over hoe dat in de praktijk in zijn werk kan gaan, gaat de themabijeenkomst voorafgaand aan de kringledenraad op 22 september aanstaande.