Tolkentelefoon voor recente statushouders

 
 
Vanaf 1 mei 2017 kunnen huisartsen voor hun gesprekken met recente statushouders gebruik maken van een tolkdienst die vergoed wordt door het ministerie van VWS. Er gelden strikte voorwaarden voor het gebruik van deze regeling. Controleer daarom goed of uw patiënt in aanmerking komt voor deze vergoede tolkentelefoon.

Kwaliteit = Elkaar verstaan!

Een minimale eis die gesteld kan worden aan een consult, is dat patiënt en huisarts elkaar verstaan. Niet iedereen spreekt dezelfde taal en soms spreken mensen onvoldoende Nederlands om een goed gesprek met de huisarts te kunnen voeren.

Om de kwaliteit van het gesprek te verbeteren, is het mogelijk om een tolk in te schakelen. De procedure is vereenvoudigd: u kunt met de klantcode 556087 rechtstreeks via het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland een tolk aanvragen. Met het noemen van de klantcode wordt de rekening rechtstreeks naar het AchterstandsFonds Limburg gestuurd en hoeft deze dus niet te worden voorgeschoten en gedeclareerd door de praktijk.

Er zijn drie verschillende regelingen, voor onderscheiden groepen patiënten. Zie het schema in de bijlage.

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram tolkentelefoon.jpg72.06 KB