Team SEH wordt Crisisdienst Jeugd (CDJ)

 
Team SEH wordt Crisisdienst Jeugd (CDJ)
Het team Spoedeisende Hulp heet vanaf 1 juni 2017 Crisisdienst Jeugd

Het SEH team is steeds meer in de gemeenten actief waardoor de samenwerking met GGZ en de huisartsen actiever is geworden. Om verwarring te voorkomen met de spoedeisende hulp van een ziekenhuis is er besloten om de naam te wijzigen. 

De werkwijze blijft onveranderd. CDJ is 24 uur per dag, zeven dagen per week rechtstreeks in te schakelen via 088 007 2990.
Het e-mailadres is crisisdienstjeugd@bjzlimburg.nl.