Laaggeletterdheid en Achterstandsfonds Limburg

 
De Huisartsen Kring Limburg heeft Laaggeletterdheid en Lage Gezondheidsvaardigheden als al twee jaar tot speerpunt benoemd. Graag wijzen we u op het verslag van een refereeravond over dit onderwerp die op 29 juni jongstleden plaatsvond. Vanuit het Achterstandsfonds wordt middels scholingen en het aanbieden van zogenaamde praktijkchecks aandacht besteed aan dit onderwerp.Link naar nieuwsbrief over refereeravond.

De Huisartsen Kring Limburg heeft Laaggeletterdheid en Lage Gezondheidsvaardigheden als speerpunt benoemd omdat:

  • Limburg ruim boven het Landelijke gemiddelde scoort, dus deze groep is dus groot;
  • In huisartsenpraktijken deze doelgroep nog onvoldoende in beeld is;
  • Laaggeletterdheid veel impact heeft op de gezondheid (Laaggeletterden zijn ongezonder, hebben vaker een chronische aandoening en komen gemiddeld vaker bij de huisarts);  
  • Laaggeletterdheid ook de huisartsenpraktijken extra belast (triageren is vaak lastig, minder therapietrouw, zelfmanagement te moeilijk, veel no show)

Vanuit het Achterstandsfonds wordt middels scholingen en het aanbieden van zogenaamde praktijkchecks aandacht besteed aan dit onderwerp.

Wilt u meer informatie kijk dan op de website\dossier achterstandsfonds of informeer bij Pauline Roelants, coördinator ASF Limburg.