Medische gegevens en privacy

Hoe om te gaan met het opvragen van medische gegevens door diverse instanties?
 
 
Instanties vragen soms medische gegevens op. Het blijft van belang daar alert op te zijn. Het medisch beroepsgeheim is er om de privacy van patiënten te beschermen en de vertrouwensrelatie tussen huisartsen en patiënten te waarborgen. Patiënten moeten in alle vrijheid informatie kunnen delen met hun huisarts zonder bang te zijn dat die in verkeerde handen komt.

De regels zijn glashelder. Artsen mogen zonder toestemming van de patiënt geen gegevens verstrekken aan anderen. Dus ook niet aan medisch adviseurs van bijvoorbeeld gemeentelijke instanties.

Wel kan een behandelend arts, met gerichte toestemming van de patiënt, gerichte vragen beantwoorden van een collega arts. Die vragen moeten schriftelijk worden gesteld en vergezeld gaan van een machtiging van de patiënt. Ook moet de opvragende instantie aangeven over welke informatie hij al beschikt. De behandelend arts mag vervolgens alleen relevante feitelijke medische informatie geven (diagnose) en geen uitspraken doen over bijvoorbeeld prognoses.

Twijfelt u over de manier waarop instanties bij u gegevens opvragen, bekijk dan bijvoorbeeld de Praktijkkaart Privacy die door de LHV is ontwikkeld en/of de KNMG-wegwijzer Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden om te zien wat de regels zijn bij het opvragen van medische gegevens.