Kringcontributie 2017 vastgesteld

 
 
Volgende week ontvangt u de factuur voor het voldoen van de contributie voor het lidmaatschap van de Huisartsenkring Limburg in 2017. De kringcontributie is door de ledenvergadering van 3 april reeds vastgesteld op dezelfde bedragen als in de voorgaande jaren: € 288,00 voor praktijkhouders en € 86,50 voor waarnemers. De kringcontributie dekt de specifieke kosten die de kring Limburg maakt voor dienstverlening aan haar leden.

Het lidmaatschap en de contributiesystematiek worden momenteel heroverwogen. De resultaten daarvan zullen naar verwachting met ingang van 2019 geimplementeerd worden. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte via de HAwebgroep Huisartsenkring Limburg. U bent van harte uitgenodigd om daar ook uw ideeën over lidmaatschap en contributie te delen.