Jeugdzorg

 
 
De Huisartsenkring Limburg is een inhoudelijk overleg gestart met jeugdartsen en vertrouwensartsen. Doelstelling is samen te werken, elkaars expertise te kennen en te benutten en de zorg voor jeugdige patiënten zo goed mogelijk te organiseren, in samenwerking met onderwijs en gemeente. Een van de onderwerpen aan deze tafel is: voorkomen, signaleren en melden van – vermoeden van – kindermishandeling.

De Crisisdienst Jeugd (CDJ, voorheen Team SEH) is in steeds meer gemeenten actief in  samenwerking met huisartsen en GGZ. CDJ is 24 uur per dag, zeven dagen per week rechtstreeks in te schakelen via 088 007 2990 of per email: crisisdienstjeugd@bjzlimburg.nl