Goed bezochte LSP-Optin bijeenkomst 7 juli

 
 
Afgelopen maandagavond 7 juli organiseerde de LHV Kring Limburg in samenwerking met KNMP en VZVZ een informatieve avond over LSP-optin. Met meer dan honderd deelnemende huisartsen en apothekers was de opkomst groot. Hoewel LSP al een tijd op de agenda staat, wordt het dit najaar, met de uitfasering van OZIS bijzonder actueel. Onder leiding van de voorzitters van de Huisartsenkring Limburg, Ruud Weijnen en voorzitter van het KNMP District Zuid Oost II, Henk Jan Verburg, passeerde een reeks van sprekers de revue die elk vanuit hun eigen gezichtspunt als apotheker, huisarts of anderszins betrokkene over aspecten van LSP spraken.

Sprekers

Hugo van de Kuy, ziekenhuisapotheker binnen Orbis Medisch Centrum belichtte de noodzaak om vanuit het ziekenhuis ten behoeve van medicatieverificatie over de juiste (en vindbare!) medicatiegegevens te beschikken.
Het gehele veld met betrekking tot gegevensuitwisseling over medicatie, de (on-)mogelijkheden vanuit de diverse huisartsinformatiesystemen en de ondersteuning die vanuit VZVZ geboden kan worden, werd helder gepresenteerd door Erwin van Malland. 
Herman Levelink verwoordde het als: er is geen keuze meer om al dan niet deel te nemen; feitelijk bestaan er al een aantal wettelijke verplichtingen waar huisartsen (bijvoorbeeld binnen de HAP) aan moeten voldoen, waar alleen met behulp van LSP aan voldaan kan worden. Het is dus geen kwestie meer van of, maar van wanneer en hoe. Het koploperproject dat in de regio Nijmegen is uitgevoerd kan hiervoor als inspiratie dienen. 
Fred Claessen, apotheker uit Maastricht en Frans Peter Baalman, apotheker uit Noord Limburg, aangevuld door Sandra van der Steegen vanuit Coöperatie Cohesie, gaven met hun praktijkverhalen inzicht in mogelijke wijzen van aanpak in de diverse regio’s. 

Belangrijke leerpunten

Belangrijke leerpunten zijn dat de RHO’s een belangrijke rol kunnen vervullen bij het voorbereiden, uitvoeren en ondersteunen van LSP-optin in de regio’s. Een specifiek aangewezen projectleider per regio is daarbij heel belangrijk. Ook is vastgesteld dat, wanneer je een gedefinieerd en op de regio toegesneden stroomschema volgt, er goed met een formulier gewerkt kan worden, waarin in een keer toestemming van de patiënt wordt gevraagd voor uitwisseling van gegevens tussen huisarts, HAP,dienst- ziekenhuis- en reguliere apotheek, alsmede met de medisch specialisten in het ziekenhuis. Op hetzelfde formulier kan tegelijkertijd toestemming worden gevraagd voor het inzien van laboratoriumuitslagen door de diverse apothekers.

Regionaal en Limburg-breed

In aansluitende bijeenkomsten is voor elk van de vier regio’s een werkgroep geformeerd, die elk een plan van aanpak voorbereiden. Dat plan moet er in de uitvoering toe leiden dat aan het einde van 2014 zoveel mogelijk patiënten toestemming hebben gegeven en dat hun toestemming is verwerkt. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan kwetsbare, chronische en polyfarmacie patiënten.
Er zijn plannen voor een gezamenlijke, Limburg-brede publiekscampagne in het najaar van 2014. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte!