Geïntegreerde Eerste Lijn; samen kan het (nog) beter & goedkoper!

Impressies en presentaties van het Minisymposium tgv afscheid Ruud Weijnen
 
 
Op donderdag 26 januari nam de kring na negen jaar afscheid van haar voorzitter Ruud Weijnen. Ter gelegenheid van het afscheid vond een symposium plaats over de ontwikkeling van de organisatie van de huisartsenzorg nu en in de – nabije – toekomst. Die toekomst werd helder, maar ook prikkelend geschetst door dr. Pim Valantijn, die het publiek uitdaagde om echt over de grenzen van het eigen vak en de praktijkvoering heen te kijken.

Samenwerkingsprojecten moeten echt aan een aantal heldere voorwaarden op het terrein van gezondheidswinst en kostenbeheersing voldoen en partners moeten allemaal hun belang kunnen realiseren, anders blijft het bij rituele dansen.

Carin Littooij, lid van het landelijk LHV bestuur ging in haar inleiding in op de visie die de LHV op dit onderwerp heeft. De LHV heeft de taak om de randvoorwaarden voor variatie in praktijkvoering en -management te waarborgen voor haar leden. Zij ging in op de impactstudies die op basis van het rapport van de commissie Velzel uitgevoerd worden en gaf een vooruitblik op de effecten die te verwachten zijn voor alle huisartsen.

Kringbestuurslid Louis de Wolf gaf inzicht in de wijze waarop in Limburg wordt samengewerkt tussen kring en regionale huisartsenorganisaties. Hij  gaf aan dat de structuur staat en dat we toe zijn aan een inhoudelijke invulling middels een Regionale Strategische Agenda Huisartsenzorg.

De presentaties leidden tot een levendige discussie tussen deelnemers en sprekers onder leiding van de nieuwe kringvoorzitter en tevens dagvoorzitter Marijn van Oord.

Met instemming van de sprekers staan de presentaties onderaan dit bericht