Cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’ - najaar 2017

vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van het Radboudumc
 
 
Cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’ - najaar 2017
Sinds 1998 organiseert de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van het Radboudumc jaarlijks in het najaar de cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’. De deelnemers aan de cursus zijn altijd erg enthousiast en tevreden over de cursus en geven aan dat deze een verrijking van het huisartsenvak biedt.
In zes avonden worden de ethische en morele vragen rond continuïteit van zorg, persoonlijke zorg, rechtvaardige zorg, multiculturele zorg en palliatieve zorg verkend. U zult zien dat ethische vragen gewone, begrijpelijke vragen zijn die ieder mens zich stelt. De cursus biedt handreikingen hoe met deze vragen om te gaan en er is ruimschoots gelegenheid eigen ervaringen en dilemma's in te brengen.
   
De cursus is ontworpen voor huisartsen: hoe kan de huisarts omgaan met zijn of haar veranderende rol, met tijdsdruk en aandacht voor de patiënt? Hoe verhoudt de marktwerking in de zorg zich tot het ideaal van solidariteit en zorg voor het individu? Welke rol mag de culturele achtergrond spelen binnen de arts-patiëntrelatie? Wat is 'tolereren' of 'respecteren' en waar liggen de (maatschappelijke, professionele en persoonlijke) grenzen?
   
Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder.  
 
  
Bij aanmeldingen vóór 15 juli 2017 ligt het boek ‘Avonturen in de mens’
als welkomstgeschenk klaar.
De opleiding is geaccrediteerd met 24 accreditatiepunten.

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram ethiek_huisartsen_2017_lr_def.pdf606.89 KB