Coöperatie van Innoverende Huisartsen - betere E-Health

 
 
Coöperatie van Innoverende Huisartsen - betere E-Health
Als u aan digitale gezondheidszorg in ons land denkt, vindt u Nederland dan een voorloper of denkt u dat het sneller en gemakkelijker kan voor patiënten? De Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E-health geloven in het laatste. Zij willen dat alle Nederlanders online de mogelijkheid krijgen tot een videoconsult met de eigen huisarts, waarnemer of huisartsenpost, maar ook online toegang hebben tot hun eigen geregistreerde gezondheidsinformatie. Oprichters van de coöperatie zijn de huisartsen Felix van der Wissel, Mehrzad Nasseri en Marten Berghuis.

Volgens Nick Guldemond, hoogleraar Zorg en Technologie aan de Erasmus Universiteit, is er weinig reden tot vrolijkheid, aangaande dit onderwerp. In ‘Zorgvisie ICT Magazine’ maakt hij ondubbelzinnig duidelijk, waar het in ons land aan schort als het gaat om Digitale Gezondheidszorg. “Nederland heeft de beste ICT-infrastructuur ter wereld, de hoogste dichtheid aan mobiele telefoons en topzorg als we afgaan op de internationale ranglijstjes. (...)Toch faxen we nog steeds van het ziekenhuis naar de apotheker.” Vanuit Europees perspectief een grote schande vindt Guldemond. “In Kroatië, Armenië, Estland en Spanje is men verder dan bij ons. Wij hebben wel een grote mond als het om digitale zorg-technologie gaat, maar de burger ziet er nog weinig van terug. (...) Er is totaal geen regie, noch door overheid, noch door de belangenorganisaties van ziekenhuizen en universiteiten”.

Nu is er de Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E-health (C.I.H.E.) die met een geheel op zorgconsument, gerichte aanpak komt. ‘Het is tijd voor actie’... Zoals ook de teneur van Guldemond was in zijn kritische kanttekeningen.

Zij laten de zorgconsument zien dat digitale zorgtechnologie wél toegankelijk, schaalbaar en betaalbaar is.  C.I.H.E. wil dat alle Nederlanders online de mogelijkheid krijgen tot een VideoConsult met de eigen huisarts, waarnemer of huisartsenpost, maar ook online toegang heeft tot hun eigen geregistreerde gezondheidsinformatie. C.I.H.E. is reeds in een ver stadium dit doel met een samenwerkingspartner te realiseren. We verwachten u hier op zeer korte termijn nader over te kunnen informeren.

De Coöperatie kan prenormatief als basis dienen. Wat inhoudt dat de norm in e-health, bedacht door vele partijen zoals VWS, NPCF, NICTIZ, MedMij e.v.a., nu structureel door de Coöperatie wordt geëffectueerd. Hierdoor zal E-health voldoen aan de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (1 juli 2017). Dit past daarmee in de manier waarop het e-health beleid de komende jaren in Nederland praktisch moet worden ingevuld (zie Rapport Gupta Strategists 8 februari 2017 in opdracht van MedMij).


De uitgangspunten die geleid hebben tot het oprichten van C.I.H.E.:

  1. zorgvuldige gefaseerde uitrol van E-health (in het bijzonder videoconsult en een persoonlijke gezondheidsomgeving)
  2. bescherming privacy van de gebruikers en beveiliging van informatie.
  3. zorg voor beschermende, veilige en betrouwbare functionerende omgeving.
  4. zorgvuldige en accurate behandeling van de zorgconsument. 
  5. verplichting tot Zorgconsument tevredenheid en –ondersteuning.
  6. verplichting tot huisartsen tevredenheid en –ondersteuning.