Brochure 'van huisarts wisselen'

voor huisarts en patiënt
 
Jaarlijks wisselen honderdduizenden Nederlanders om diverse redenen van huisarts. Bijvoorbeeld omdat men verhuist, gaat studeren, omdat de eigen huisarts ermee stopt of omdat men ontevreden is over de eigen huisarts. Om te helpen wisselingen van huisarts in goede banen te leiden, hebben patiëntenfederatie NPCF en de LHV in 2019 de brochure Wisselen van huisarts vernieuwd. De nieuwe editie bestaat uit een variant voor de patiënt en een variant voor de huisarts.

Huisarts en patient beslissen samen!

Uitgangspunt is dat de patiënt zich bij de huisarts van keuze moet kunnen inschrijven. Er zijn echter 3 situaties waarin huisarts en patiënt gezamenlijk kunnen besluiten om van inschrijving af te zien. Bijvoorbeeld als:

  • de praktijk vol is.
  • als er een te grote afstand is tussen het woonadres van de patiënt en de huisartspraktijk.
  • als huisarts en patiënt principiële verschillen hebben in visie over de zorgverlening (denk aan euthanasie, alternatieve geneeswijzen).

Van belang is dat huisarts en patiënt uiteindelijk gezamenlijk besluiten of de patiënt zich inschrijft bij de huisarts.

Overstappen

Een verhuizing van een patiënt kan een reden zijn om een andere huisarts te kiezen. Ook kan het zijn dat de patiënt ontevreden is over de huidige huisarts. In de brochure worden de stappen beschreven die de patiënt kan nemen bij het kiezen van een andere huisarts. Patiënten krijgen antwoord op vragen als 'wat kunt u van een huisarts verwachten, hoe vindt u een huisarts in de buurt, hoe verandert u definitief van huisarts en wat kunt u doen als het overstappen niet goed verloopt.'

Via de website www.kiesuwhuisarts.nl kan uw patiënt op basis van zijn postcode zien welke huisartsen er in zijn regio zijn.

Brochure

De brochure bestaat uit een variant voor de patiënt en een variant voor de huisarts. Zo weet u beiden wat er van u verwacht wordt.