Brief van de nieuwe voorzitter

 
 
Sinds 1 januari van dit jaar heeft de Kring Limburg een nieuwe voorzitter. In onderstaand bericht zijn eerste brief aan de leden uit Limburg

Sinds 1 januari van dit jaar ben ik uw voorzitter. We hebben het afscheid gehad van Ruud, de eerste heidag is geweest en ook de eerste kringledenvergadering is achter de rug. ‘De kop is er af’, zeggen ze dan.
 
Tijdens de kringledenvergadering hebben we een boeiende discussie gehad over ouderenzorg en over de werkdruk tijdens de diensten. Twee hele relevante thema’s, als ik naar mijn eigen werkweek kijk. De vergadering werd bezocht door bestuurders, gevestigde huisartsen, een AIOS en een waarnemer. Afgezien van een HIDHA was het complete palet van leden vertegenwoordigd. Het is met zulke thema’s natuurlijk wel jammer dat, naast de kringbestuursleden, slecht 8 andere leden aanwezig waren. Van de ruim 500 leden. Tja…Zie daar de uitdaging van de komende tijd!
 
De kring is de provinciale afdeling van de LHV. Het bestuur is de intermediair tussen de landelijke organisatie en u als lid (in beide richtingen). Daarnaast zijn we uw belangenbehartiger in het krachtenveld van de Limburgse gezondheidszorg. Deze rollen kunnen we echter alleen goed vervullen als het bestuur contact heeft met u, onze achterban. En daar willen we dus verbetering in brengen.
 
Belangrijk uitgangspunt is daarbij, dat we begrijpen dat dit pas zal lukken, als u ervaart dat meedenken relevant is. En dan niet in eerste instantie relevant voor de LHV, maar relevant voor uzelf. U bent geen lid voor de LHV, de LHV is er voor u. De LHV wil zich gaan richten op het halen van de opinie. Niet komen met uitgewerkte visiestukken, maar ruimte geven voor de opiniërende discussie. En daar zijn wij dan voor om dit vorm te geven. En hoe kunnen we u nu vertegenwoordigen in het Limburgse zorglandschap, als we niet weten wat u wilt. Ik vind en wil van alles, maar dat is niet per se wat u wilt of vindt.
 
We willen samen met u op zoek gaan naar nieuwe middelen en methoden waarmee we dit onderlinge contact vorm kunnen geven. Methoden of middelen die maken dat u op een eenvoudige manier, zonder dat het veel tijd hoeft te kosten, geïnformeerd bent en mee kunt denken met de thema’s die u interesseren. U hoeft echt niet zelf over alle thema’s mee te denken, iedereen heeft zo zijn of haar eigen interesses.
 
Er gebeurt heel veel in het zorglandschap. Iedereen kijkt naar de huisarts en we hebben de kans invloed te hebben op het beleid. Als kringbestuur en als LHV willen we er zijn voor u als huisarts, voor uw praktijk en voor het vak. Maar dan moeten we wel met z’n allen aan de bak. Hoe actiever betrokken de achterban, hoe sterker we zijn als belangenbehartiger!
 
Op een goede samenwerking!
 
Marijn van Oord