Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 jul 2017
Rookvrije Generatie
De oud-voorzitter van onze kring, Ruud Weijnen, betoont zich een warm pleitbezorger voor de rol die huisartsen kunnen spelen bij het stoppen met roken.
13 jul 2017
Kringcontributie 2017 vastgesteld
Volgende week ontvangt u de factuur voor het voldoen van de contributie voor het lidmaatschap van de Huisartsenkring Limburg in 2017. De kringcontributie is door de ledenvergadering van 3 april reeds... Lees meer
13 jul 2017
Jeugdzorg
De Huisartsenkring Limburg is een inhoudelijk overleg gestart met jeugdartsen en vertrouwensartsen. Doelstelling is samen te werken, elkaars expertise te kennen en te benutten en de zorg voor... Lees meer
13 jul 2017
Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten en Cursus ethiek in de huisartsenpraktijk
Op de kringwebsite vindt u de aankondiging van twee opleidingen, die allebei starten in september.
11 jul 2017
Laaggeletterdheid en Achterstandsfonds Limburg
De Huisartsen Kring Limburg heeft Laaggeletterdheid en Lage Gezondheidsvaardigheden als al twee jaar tot speerpunt benoemd. Graag wijzen we u op het verslag van een refereeravond over dit onderwerp... Lees meer
30 jun 2017
Vacature huisarts lobbyist voor huisartsenzorg in achterstandswijken
De stuurgroep van de Achterstandsfondsen zoekt een huisarts die zich de komende jaren wil inzetten voor de toekomst van de zorg in achterstandswijken en de aandacht voor achterstandsproblematiek op... Lees meer
21 jun 2017
Team SEH wordt Crisisdienst Jeugd (CDJ)
Het team Spoedeisende Hulp heet vanaf 1 juni 2017 Crisisdienst Jeugd
21 jun 2017
Kaderopleiding hart- en vaatziekten - september 2017.
De vijfde ronde van de kaderopleiding hart- en vaatziekten start in september 2017. De eerste 4 edities zijn zeer succesvol verlopen, met name in zorggroep-verband wordt een groot beroep op onze... Lees meer
21 jun 2017
Cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’ - najaar 2017
Sinds 1998 organiseert de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van het Radboudumc jaarlijks in het najaar de cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’. De deelnemers aan de cursus zijn altijd erg... Lees meer
07 jun 2017
Themabijeenkomst en Kringledenraad Limburg op 19 juni gaat niet door!
Op 19 juni a.s. stond er op de planning dat Huisartsenkring Limburg een themabijeenkomst en kringledenraad zou organiseren. Dit gaat niet door! De volgende Themabijeenkomst en Kringledenraad... Lees meer
  • Vorige