Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
08 nov 2017
Wat verandert er in het contract van uw zorgverzekeraar
Benieuwd wat er verandert in het contract van uw preferente zorgverzekeraar? Ook dit jaar heeft de LHV voor u als lid de wijzigingen per verzekeraar in kaart gebracht. Het overzicht laat duidelijk... Lees meer
23 aug 2017
Coöperatie van Innoverende Huisartsen - betere E-Health
Als u aan digitale gezondheidszorg in ons land denkt, vindt u Nederland dan een voorloper of denkt u dat het sneller en gemakkelijker kan voor patiënten? De Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E... Lees meer
13 jul 2017
Rookvrije Generatie
De oud-voorzitter van onze kring, Ruud Weijnen, betoont zich een warm pleitbezorger voor de rol die huisartsen kunnen spelen bij het stoppen met roken.
13 jul 2017
Jeugdzorg
De Huisartsenkring Limburg is een inhoudelijk overleg gestart met jeugdartsen en vertrouwensartsen. Doelstelling is samen te werken, elkaars expertise te kennen en te benutten en de zorg voor... Lees meer
11 jul 2017
Laaggeletterdheid en Achterstandsfonds Limburg
De Huisartsen Kring Limburg heeft Laaggeletterdheid en Lage Gezondheidsvaardigheden als al twee jaar tot speerpunt benoemd. Graag wijzen we u op het verslag van een refereeravond over dit onderwerp... Lees meer
21 jun 2017
Team SEH wordt Crisisdienst Jeugd (CDJ)
Het team Spoedeisende Hulp heet vanaf 1 juni 2017 Crisisdienst Jeugd
21 jun 2017
Cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’ - najaar 2017
Sinds 1998 organiseert de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van het Radboudumc jaarlijks in het najaar de cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’. De deelnemers aan de cursus zijn altijd erg... Lees meer
07 jun 2017
Themabijeenkomst en Kringledenraad Limburg op 19 juni gaat niet door!
Op 19 juni a.s. stond er op de planning dat Huisartsenkring Limburg een themabijeenkomst en kringledenraad zou organiseren. Dit gaat niet door! De volgende Themabijeenkomst en Kringledenraad... Lees meer
12 mei 2017
Per 1 mei (tijdelijke) subsidieregeling van VWS van kracht voor vergoeding tolkentelefoon.
Vanaf 1 mei 2017 kunnen huisartsen voor hun gesprekken met recente statushouders gebruik maken van een tolkdienst die vergoed wordt door het ministerie van VWS. Er gelden strikte voorwaarden voor het... Lees meer
12 mei 2017
Vereenvoudiging administratieve procedure vergoeding Tolkentelefoon
Zoals bekend vergoedt het Achterstandsfonds (ASF) Limburg de tolkentelefoon aan alle Limburgse huisartsen, ongeacht of de praktijk zich in een achterstandswijk bevindt. De oude administratieve... Lees meer
  • Vorige