Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
22 mrt 2018
Tolkentelefoon
Vanaf 1 mei 2017 kunnen huisartsen voor hun gesprekken met recente statushouders gebruik maken van een tolkdienst die vergoed wordt door het ministerie van VWS. Er gelden strikte voorwaarden voor het... Lees meer
08 nov 2017
Wat verandert er in het contract van uw zorgverzekeraar
Benieuwd wat er verandert in het contract van uw preferente zorgverzekeraar? Ook dit jaar heeft de LHV voor u als lid de wijzigingen per verzekeraar in kaart gebracht. Het overzicht laat duidelijk... Lees meer
11 okt 2017
Informatiebijeenkomst over overeenkomst CZ 2018
Huisartsen ontvingen begin oktober informatie van CZ over de overeenkomst 2018. CZ organiseert op 14 november een informatiebijeenkomst over de overeenkomst en de belangrijkste onderwerpen en... Lees meer
23 aug 2017
Coöperatie van Innoverende Huisartsen - betere E-Health
Als u aan digitale gezondheidszorg in ons land denkt, vindt u Nederland dan een voorloper of denkt u dat het sneller en gemakkelijker kan voor patiënten? De Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E... Lees meer
13 jul 2017
Rookvrije Generatie
De oud-voorzitter van onze kring, Ruud Weijnen, betoont zich een warm pleitbezorger voor de rol die huisartsen kunnen spelen bij het stoppen met roken.
13 jul 2017
Kringcontributie 2017 vastgesteld
Volgende week ontvangt u de factuur voor het voldoen van de contributie voor het lidmaatschap van de Huisartsenkring Limburg in 2017. De kringcontributie is door de ledenvergadering van 3 april reeds... Lees meer
13 jul 2017
Jeugdzorg
De Huisartsenkring Limburg is een inhoudelijk overleg gestart met jeugdartsen en vertrouwensartsen. Doelstelling is samen te werken, elkaars expertise te kennen en te benutten en de zorg voor... Lees meer
13 jul 2017
Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten en Cursus ethiek in de huisartsenpraktijk
Op de kringwebsite vindt u de aankondiging van twee opleidingen, die allebei starten in september.
11 jul 2017
Laaggeletterdheid en Achterstandsfonds Limburg
De Huisartsen Kring Limburg heeft Laaggeletterdheid en Lage Gezondheidsvaardigheden als al twee jaar tot speerpunt benoemd. Graag wijzen we u op het verslag van een refereeravond over dit onderwerp... Lees meer
30 jun 2017
Vacature huisarts lobbyist voor huisartsenzorg in achterstandswijken
De stuurgroep van de Achterstandsfondsen zoekt een huisarts die zich de komende jaren wil inzetten voor de toekomst van de zorg in achterstandswijken en de aandacht voor achterstandsproblematiek op... Lees meer
  • Vorige