De Kring

Blok 1

LHV-Huisartsenkring Limburg vertegenwoordigt de LHV in de regio. De kring verbindt de individuele huisarts met collectieve belangen- behartiging. Het Kringbestuur is verantwoordelijk voor die connectie. Lees meer

 

HAweb

Blok 3 (rechts)

De LHV-Huisartsenkring Limburg kiest vanaf 2018 voor interactieve communicatie met leden, samenwerkingspartners en belangstellenden. Actualiteiten, discussies, informatie en achtergrond vindt u in onze HAweb groep.

 

Regionale Partners

Blok 2 (midden)

LHV-Huisartsenkring Limburg werkt samen met regionale huisartsen- organisaties/-coöperaties. Samen wordt de strategische agenda huisartsenzorg Limburg beheerd. Ook is er contact met zorgbelangorgani- saties en verzekeraars. Naar partners